เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 1,419 view

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ตุรกี และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นทั้งในมิติทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-ตุรกี ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาธารณรัฐตุรกี ความร่วมมือด้านความมั่นคง การศึกษา วัฒนธรรมและระหว่างประชาชน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคผ่านกลไกต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ