ปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันการค้าการลงทุน ความร่วมด้านการพัฒนา และการฉลองการครบรอบ ๙๐ ปี ความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทย – สวิตเซอร์แลนด์ ในการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันการค้าการลงทุน ความร่วมด้านการพัฒนา และการฉลองการครบรอบ ๙๐ ปี ความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทย – สวิตเซอร์แลนด์ ในการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

22 ก.พ. 2564

313 view

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เน้นส่งเสริมการค้าการลงทุน ผลักดันการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-EFTA กระชับความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคและความร่วมมือทางกงสุล ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองการครบรอบ ๙๐ ปี ความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทย – สวิตเซอร์แลนด์ในปี ๒๕๖๔
 
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับและหารือกับนางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทีเอดา เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับตำแหน่ง โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ (๑) การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยสวิตเซอร์แลนด์สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-EFTA (ประกอบด้วยสวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์) (๒) ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแรงงานชาวเมียนมา ลาว และกัมพูชา (๓) ความร่วมมือทางกงสุล โดยเฉพาะการดูแลคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์และคนสวิตเซอร์แลนด์ในไทย และ (๔) การฉลองการครบรอบ ๙๐ ปี ความสัมพันธ์การทูต โดยทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมตลอดปี ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ