เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปเยี่ยมเยือนกิจการร้านนวดไทย “Royal Thai Massasje”

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปเยี่ยมเยือนกิจการร้านนวดไทย “Royal Thai Massasje”

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2566

| 1,563 view
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ในโอกาสที่นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปร่วมกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่และวันไหว้ครู ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ และศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เขตเอิสท์โฟลด์ ที่เมือง Moss เอกอัครราชทูตฯ นางสาวพจมาศ แสงเทียน ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปเยี่ยมเยือนกิจการร้านนวดไทย “Royal Thai Massasje” ของคุณมยุรี ยอห์นเซ่น หรือคุณรี ตั้งอยู่ที่ Lilleeng Health Park ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ทดลองให้คุณมยุรีนวดประคบให้ เนื่องจากเอกอัครราชทูตฯ มีอาการเส้นกล้ามเนื้อขาตึงจากการเล่นสกี โดยหลังจากการนวด อาการดีขึ้นมาก
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอชื่นชมร้านนวดไทย Royal Thai Massaje ซึ่งเป็นตัวอย่างของร้านนวดไทยที่ได้มาตรฐาน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมมือกับสมาคมคนไทยในนอร์เวย์ สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ และชุมชนไทยในนอร์เวย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนอร์เวย์ เพื่อกำหนด mechanism เพื่อยกระดับร้านนวดไทยในนอร์เวย์ เพื่อส่งเสริมการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งคนไทยในนอร์เวย์และชาวนอร์เวย์ที่สนใจดูแลสุขภาพ
 
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ครั้งที่ ๑๔ ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ได้มีมติประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” ซึ่งเป็นศาสตร์การนวดไทยแบบโบราณ เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
 
ผู้ที่สนใจบริการของร้านนวดไทย “Royal Thai Massasje” สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ https://www.royalthaimassasje.no/ นะคะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ