โครงการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปแลนด์

โครงการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปแลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 1,514 view

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปแลนด์ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศได้จัด
การแสดงเปียโนและบรรเลงผลงานของนายเฟรเดริค โชแปง นักดนตรีชาวโปแลนด์ที่มีชื่อเสียง และจากบทกวีของพระสุนทรโวหาร (ภู่) โดยนักดนตรีชาวไทยและโปแลนด์ และนักร้องประสานเสียง MU Choir ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การแสดงดนตรีในกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย (๑) การแสดงเดี่ยวเปียโน ในบทเพลง Nocturne Op.48 No.1 ของโชแปง โดย ดร.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการอำนวยเพลง (๒) การแสดงเดี่ยวเปียโน ในบทเพลง Polonaise Op. 53 ของโชแปง โดย อาจารย์สัณห์ จิตตการ Distinguished Artist สถาบัน Mahidol Music Academy (๓) การแสดงเปียโนผสมเชลโล ในบทเพลง Largo from Cello Sonata Op.65 ของโชแปง โดย ดร.ฤทธิ์ฯ และอาจารย์ Marcin Szawelski อาจารย์ประจำวิชาเครื่องสายตะวันตกและดนตรีเชมเบอร์ ชาวโปแลนด์ (๔) การแสดงของนักร้องประสานเสียง MU Choir วาทยกรโดย ดร.ฤทธิ์ฯ ในบทเพลง “Wisona”, Op.74.2 ของโชแปง และ (๕) การแสดงของนักร้องประสานเสียง MU Choir ในบทเพลง คำมั่นสัญญา (Promise) ร่วมกับอาจารย์ Szawelski บรรเลงเชลโล และวาทยกร โ
ดย ดร.ฤทธิ์ฯ

กิจกรรมโครงการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๕๐ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปแลนด์ เป็นการดำเนินโครงการภายใต้การทูตเชิงละมุน (Soft Diplomacy) ผ่านการแสดงดนตรีที่เป็นภาษาสากลและเป็นความเชี่ยวชาญของโปแลนด์ การแสดงดนตรีร่วมกันระหว่างนักดนตรีชาวไทยและโปแลนด์ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนที่ใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ายแล้ว ยังสร้างความร่วมมือโดยเฉพาะด้านดนตรีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

อนึ่ง อาจารย์สัณห์ฯ เป็นนักเปียโนชาวไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในรายการ The International Chopin Piano Competition 2021 ครั้งที่ ๑๘ ที่จัดขึ้นที่สาธารณรัฐโปแลนด์ และ ดร.ฤทธิ์ฯ เป็นนักเปียโนชาวไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในรายการ The International Frederic Chopin Piano Competition for Amateur Pianist 2021 ที่กรุงวอร์ซอ และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ๑๖ คนสุดท้ายจากผู้เข้าแข่งขันกว่า ๑๐๐ คน โดยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อาจารย์ทั้งสองได้เข้าร่วมการแสดงเปียโนออนไลน์เนื่องในโอกาสวันชาติโปแลนด์ด้วย