4 มกราคม 2564 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวตู้ทำหนังสือเดินทางอตัโนมัติ

4 มกราคม 2564 : กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวตู้ทำหนังสือเดินทางอตัโนมัติ

7 ม.ค. 2564

281 view

เอกสารประกอบ

4มค64.กตเปิดตัวตู้ทำหนังสือเดินทางอัตโนมัต.pdf