นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดียเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอินเดียเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

1 พ.ค. 2563

3,412 view