การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

14 ส.ค. 2562

661 view