ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการคลัง

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการคลัง

1 มี.ค. 2564

937 view

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ apectaskforce@mfa.mail.go.th
โดยตั้งชื่อหัวข้อไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ว่า “สมัครเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการคลัง”
ตั้งเเต่บัดนี้ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๕.๐๐ น. ของประเทศไทย)

เอกสารประกอบ