เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในเขต Mina Al Zour

เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยในเขต Mina Al Zour

16 พ.ย. 2563

40 view

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยกงสุลและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานให้กับบริษัท Hyundai Engineering & Construction ณ แคมป์ที่พักแรงงานในเขต Mina Al Zour ซึ่งมีแรงงานไทยทำงานอยู่ประมาณ 200 คน เอกอัครราชทูตได้พบหารือกับหัวหน้าแรงงานไทยและแรงงานไทย และสอบถามถึงความเป็นอยู่ของแรงงานไทย รวมทั้งการจัดส่งแรงงานไทยกลับประเทศตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รวบรวมรายชื่อแรงงานกลุ่มใหม่ที่จะครบสัญญาจ้างและจะต้องเดินทางกลับไทยในช่วง 2 – 3 เดือนข้างหน้าเพื่อสำรองที่นั่งเครื่องบิน ตลอดจนได้ช่วยจัดทำหนังสือเดินทางให้แก่คนงานไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุจำนวน 3 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เน้นย้ำให้แรงงานทุกคนช่วยตรวจสอบวีซ่าทำงานด้วยว่า หมดอายุหรือไม่
หากหมดอายุแล้วควรจะรีบต่ออายุวีซ่าเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับที่สนามบินเมื่อถึงเวลาที่จะเดินทางกลับไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ