เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พบปะนักเรียนไทยมุสลิมที่สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๔

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พบปะนักเรียนไทยมุสลิมที่สำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๔

9 ก.ย. 2564

377 view

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะนักเรียนไทยมุสลิมในกาตาร์ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีนักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน Al-Maahad Addeeni Preparatory and Secondary School for Boys กรุงโดฮา ในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ คน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกาตาร์เพื่อมาศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่กาตาร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ