ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มิ.ย. 2565

| 174,321 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (update: 15/03/65)  new3  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หลักสูตรการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ สำหรับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (update: 19/01/65)  

*ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับสอบฯ สำหรับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564    

 

- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (update 29/10/2564)    

   *เอกสารแนบ 1 แผนผังที่นั่งสอบ

   *เอกสารแนบ 2 แผนที่ตั้งสถานที่สอบ

   *มาตราการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

- การเลื่อนการประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับการสอบแข่งขันฯ นักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 (update 22/07/2564)  

 

- การเลื่อนการประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับการสอบแข่งขันฯ นักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (update 28/06/2564)  

 

- การเลื่อนการประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับการสอบแข่งขันฯ นักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (update 14/05/2564)   

 

- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (update 23/02/2564)   

 

- สมัครสอบแข่งขันนักการทูตปฏิบัติการ (11 ม.ค. - 9 ก.พ. 64) คลิกที่นี่! (ปิดรับสมัคร)

เอกสารประกอบ

ประกาศขึ้นบัญชีนักการทูต_ปี_2564_.pdf
แบบฟอร์มข้อมูลประวัติย่อ_(นกท._64).docx
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค_ค._นักการทูต_2564.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค_ข_การทูต_2564.pdf
ประกาศเลื่อนสอบนักการทูต_ภาค_ก._ครั้งที่_3.pdf
การเลื่อนประกาศกำหนดการสอบนักการทูต_2564_(ครั้งที่_2).pdf
ประกาศการเลื่อนกำหนดการสอบ_ภาค_ก._นักการทูตปฏิบัติการ_2564.pdf
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนักการทูต_2564.pdf
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนักการทูต_2564.pdf
ประกาศกำหนดวัน_เวลา_สถานที่_สอบภาค_ก..pdf