ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

25 ธ.ค. 2563

115,132 view

เอกสารประกอบ

ประกาศการเลื่อนกำหนดการสอบ_ภาค_ก._นักการทูตปฏิบัติการ_2564.pdf
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนักการทูต_2564.pdf
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนักการทูต_2564.pdf