สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One District One Product - ODOP) ครั้งที่ ๔ ของแขวงสะหวันนะเขต

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One District One Product - ODOP) ครั้งที่ ๔ ของแขวงสะหวันนะเขต

15 ก.พ. 2564

483 view
            เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวางแสดงสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ODOP) ครั้งที่ ๔ ของแขวงสะหวันนะเขต ณ ศูนย์การค้าสะหวัน – ไอเทค โดยมีนางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว และนายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแขวงสะหวันนะเขตและประชาชนเข้าร่วม
 
             งานวางแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตการผลิตผ้าฝ้ายลาวจากบ้านละหาโคก เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต และการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม รวมเป็นจำนวน ๖๑ ร้าน โดยมีร้านจำหน่ายสินค้า ODOP จำนวน ๒๒ ร้าน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ