สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมกิจกรรมแผนกการต่างประเทศ แขวงสะหวันนะเขต ในการเข้าเยี่ยมชมบริษัทไทยที่ตั้งอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป. ลาว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมกิจกรรมแผนกการต่างประเทศ แขวงสะหวันนะเขต ในการเข้าเยี่ยมชมบริษัทไทยที่ตั้งอยู่ในแขวงสะหวันนะเขต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป. ลาว

11 ม.ค. 2564

131 view

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร รองกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมของแผนกการต่างประเทศ แขวงสะหวันนะเขต นำโดยนายพงคำฮัก บุดทะวง หัวหน้าแผนกการต่างประเทศ โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจากบริษัท ปุ๋ยสะหวัน จำกัด และบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สปป. ลาว กิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่แผนกการต่างประเทศได้เห็นการดำเนินงานของนักลงทุนไทยใน สปป. ลาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวิสัยทัศน์ของเจ้าหน้าที่ฯ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างภาครัฐของ สปป. ลาวกับภาคเอกชนไทย ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แนบแน่นยิ่งขึ้นด้วย  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ