สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันลอยกระทงปี พ.ศ. 2564

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันลอยกระทงปี พ.ศ. 2564

22 พ.ย. 2564

451 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครคุนหมิง ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านเทศกาลวันลอยกระทง ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โดยมีผู้บริหารกรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมณฑลยูนนาน สานักงานการต่างประเทศมณฑลยูนนาน สานักงานการต่างประเทศนครคุนหมิง และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยต่าง ๆ อาทิ การสาธิตประดิษฐ์ลอยกระทง การราวง การร่วมกันลอยกระทงเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันลอยกระทง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนและการรับประทานอาหารไทย

กิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับชาวจีนได้เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ และถือโอกาสนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานไทยและหน่วยงานท้องถิ่นอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ