"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 7 เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 7 เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว

21 ต.ค. 2563

2,079 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 7 ข่าวลวง...เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน เมื่อเป้าหมายคือแหล่งข่าวและนักข่าว