"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 2 หน้าตาที่แท้จริงของข่าวลวง

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 2 หน้าตาที่แท้จริงของข่าวลวง

21 ต.ค. 2563

2,099 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 2 ข่าวลวง...หน้าตาที่แท้จริงของข่าวลวง

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน หน้าตาที่แท้จริงของข่าวลวง