"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 4 รับมือกับข่าวลวง

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 4 รับมือกับข่าวลวง

21 ต.ค. 2563

2,044 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 4 ข่าวลวง...รับมือกับข่าวลวง

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน รับมือกับข่าวลวง