"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 1 ภัยเงียบที่ห้ามละเลย

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 1 ภัยเงียบที่ห้ามละเลย

21 ต.ค. 2563

2,110 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 1 ข่าวลวง...ภัยเงียบที่ห้ามละเลย

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน ภัยเงียบที่ห้ามละเลย