"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 5 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

"รู้ทันข่าวลวง" ตอนที่ 5 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

21 ต.ค. 2563

2,105 view

คลิปวิดีโอขยายผลจากคู่มือสื่อยูเนสโก 7 หน่วยการเรียนรู้ของกรมประชาสัมพันธ์ ชุด "รู้ทันข่าวลวง" บทที่ 5 ข่าวลวง...การตรวจสอบข้อเท็จจริง

วิดีโอประกอบ

"รู้ทันข่าวลวง" ตอน การตรวจสอบข้อเท็จจริง