ประกาศราคากลาง การจ้างให้บริการ Call Center สำหรับบริการข้อมูลด้านการกงสุลทางโทรศัพท์และการบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application

ประกาศราคากลาง การจ้างให้บริการ Call Center สำหรับบริการข้อมูลด้านการกงสุลทางโทรศัพท์และการบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application

24 มี.ค. 2564

110 view

เอกสารประกอบ

ราคากลาง_2_1.pdf