ราคากลางจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (MFA Data Connect) ครั้งที่ ๑

ราคากลางจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (MFA Data Connect) ครั้งที่ ๑

25 ก.ย. 2563

169 view

เอกสารประกอบ

img-200924171620.pdf