ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสือแนวใหม่

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์และสือแนวใหม่

18 ก.พ. 2564

771 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมองค์การระหว่างประเทศ6-2564.pdf