ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาเช่า ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาเช่า ๗ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ก.พ. 2564

8 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะ_เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร_1_เครื่อง.pdf