ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบปรับอากาศของอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 เม.ย. 2563

93 view

เอกสารประกอบ

FX3C2AF4E0997F_000514.pdf