ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2564

146 view

เอกสารประกอบ

img-210111172110.pdf