ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ได้ ๕๐ ตรม. จำนวน ๑ เครื่อง ประจปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ได้ ๕๐ ตรม. จำนวน ๑ เครื่อง ประจปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ธ.ค. 2563

117 view

เอกสารประกอบ

img-201218111728.pdf