ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม IO ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม IO ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ธ.ค. 2563

122 view

เอกสารประกอบ

img-201218103713.pdf