ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.พ. 2564

48 view

เอกสารประกอบ

img-210222092021.pdf