ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟ้าทะลายโจรเพื่อจัดส่งให้ สอท./สกญ. ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟ้าทะลายโจรเพื่อจัดส่งให้ สอท./สกญ. ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ค. 2564

9 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะ_6.pdf