ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ขยายระยะเวลาสำหรับการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยด้านกฎหมายทะเล สิ่งแวดล้อมทางทะเล และทรัพยากรทางทะเล

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ขยายระยะเวลาสำหรับการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยด้านกฎหมายทะเล สิ่งแวดล้อมทางทะเล และทรัพยากรทางทะเล

25 ก.พ. 2564

1,844 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมสนธิที่_8-2563.pdf
ใบสมัครพนักงานพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf