ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ประจำงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ประจำงวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.พ. 2564

90 view

เอกสารประกอบ

210219150133_img-210219145828.pdf