นาย Kyungjae Park กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี และนาง Mirae Cho ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ และนางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยา

นาย Kyungjae Park กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี และนาง Mirae Cho ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ และนางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยา

23 ก.ย. 2563

137 view

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่บ้านพักกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี ณ นครลอสแอนเจลิส นาย Kyungjae Park กงสุลใหญ่สาธารณรัฐเกาหลี และนาง Mirae Cho ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ และนางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและผู้ประกอบธุรกิจของไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในนครลอสแอนเจลิส

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ