ความร่วมมือไทย-เซเนกัลในการผลิตขาเทียม

ความร่วมมือไทย-เซเนกัลในการผลิตขาเทียม

15 ก.พ. 2564

2,290 view

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564 นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานทูตฯ ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ผลิตขาเทียม ซึ่งผลิตให้มูลนิธิเพื่อทหารทุพพลภาพและพิการ (Foundation for the Disabled and Handicapped Military - F.I.M.M) ที่โรงพยาบาลทหาร Ouakam ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

Colonel Maha Keita ประธานของมูลนิธิฯ พร้อมด้วย Colonel Assane Diop เลขาธิการของมูลนิธิ F.I.M.M และ Warrant Officer Yahya Mergane ผอ. ศูนย์ฯ ได้เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ท่านทูตและคณะ พร้อมจัดให้มีดูขั้นตอนการผลิตขาเทียม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างศูนย์ฯ กับประเทศไทย เพื่อให้สามารถสนับสนุนขาเทียมให้แก่ทหารและพลเรือนชาวเซเนกัลได้อย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ