กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำบทความเรื่อง "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption" ในนามของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านระบบพหุภาคีนิยม โดยเฉพาะในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำบทความเรื่อง "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption" ในนามของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านระบบพหุภาคีนิยม โดยเฉพาะในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19

18 ก.พ. 2564

583 view

1802

1803

1804