อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐวานูวาตู (Vanuatu)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4300 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นแหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยว
ผู้นำระดับสูงเยือนไทยบ่อยครั้ง และให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์กับไทย อาทิ รมว. กต. วานูอาตูเดินทางเข้าร่วมการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ และรมว. การคลังวานูอาตูเข้าร่วมการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดการภัยพิบัติจากไซโคลนแพมจำนวน ๓๐,๐๐๐ USD

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

12,190 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

292,680 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Port Vila

ภาษาราชการ

อังกฤษ บิสลามา

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(H.E. Mr. Obed Moses Tallis)

นายกรัฐมนตรี

(The Hon. Charlot Salwai Tabimasmas)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(The Hon. Ralph Regenvanu)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.89 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,033.4 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 VUV = 0.29 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

สัตว์น้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ

อุตสาหกรรมหลัก

มะพร้าวแห้ง โกโก้ กาแฟ ปศุสัตว์ ไม้

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

มะพร้าวแห้ง เนื้อวัว โกโก้ ไม้ ผลคาวา กาแฟ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฮอนดูรัส ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร เชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

31.41 ล้าน USD ไทยส่งออก 15.92 ล้าน USD นำเข้า 15.49 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.43 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐวานูวาตูเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 208 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐวานูวาตู

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐวานูวาตู

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐวานูวาตูในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล