เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย (Somalia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2611 view

รายละเอียดภาพรวม

สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียประสบปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอย่างยาวนาน ส่งผลให้ระบอบการเมืองขาดเสถียรภาพ ในปี 2555 รัฐสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งได้แต่งตั้งรัฐบาลสหพันธ์ (Federal Government) ขึ้นบริหารประเทศสืบต่อจากรัฐบาลชั่วคราว และมีกำหนดเลือกตั้งรัฐสภาชุดใหม่ในปี 2559
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเผชิญกับการก่อการร้าย โดยเฉพาะจากกลุ่ม Al Shabaab ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม Al Qaeda และมีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่สภาวะสงครามกลางเมือง รัฐบาลกลางจึงมีอำนาจการบริหาร/ดูแลประเทศจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณกรุงโมกาดิชูและตอนใต้ของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากปัญหาทางการเมือง/ความมั่นคงและปัญหาโจรสลัดในน่านน้ำสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย/อ่าวเอเดน
กองทัพเรือไทยเคยส่งหมู่เรือปราบโจรสลัด 2 ชุด เข้าร่วมกับ Combined Maritime Forces (CMF) ในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย ระหว่างปี 2553 - 2554 รวมทั้งเคยส่ง จนท. ไปปฏิบัติงานใน CMF 2 ชุด ในปี 2555 และปี 2557 - 2558 ด้วย

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

637,600 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

15 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Mogadishu

ภาษาราชการ

โซมาลี

ศาสนา

อิสลาม

ประธานาธิบดี

มุฮัมมัด อับดุลลาฮี มุฮัมมัด ฟาร์มาโย (Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo)

นายกรัฐมนตรี

นายฮัสซาน อะลี คาอีเร (Mr. Hassan Ali Khaire)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อะห์มัด อิสเซ อะวัด (Ahmed Isse Awad)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

4.72 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

314.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ -1.48 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 SOS = 5.07 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ยูเรเนียม แร่เหล็ก ดีบุก ยิปซัม บอกไซด์ ทองแดง เกลือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมเบา การผลิตน้ำตาล สิ่งทอ และการติดต่อแบบไร้สาย

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

แกะ แพะ ปศุสัตว์ ยางธรรมชาติ สัตว์ตระกูลหอยและปลาหมึก ปลาแช่เข็ง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

โอมาน จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส บัลแกเรีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำตาลทรายดิบ ข้าว น้ำมันปาล์ม แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์รองเท้า

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย จีน โอมาน เคนยา ตุรกี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

19.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 18.98 ล้าน USD นำเข้า 0.02 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 18.96 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สิ่งพิมพ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องซักผ้า ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 595 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2561)

คนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)