อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐเปรู (Peru)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2967 view

รายละเอียดภาพรวม

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีที่สุดในกลุ่มประชาคมแอนเดียน (เปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย และเอกวาดอร์) ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ ๗ ในลาตินอเมริกา
เปรูเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๕ ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา รองจากบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา และชิลี
เป็นสมาชิกกลุ่ม Pacific Alliance (เปรู โคลอมเบีย ชิลี และเม็กซิโก) เพื่อก่อตั้งเขตการค้าเสรีและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมือง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

32 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Lima

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

นายมาร์ติน บิซการ์รา (Mr. Martin Vizcarra)

นายกรัฐมนตรี

นายเซซาร์ บิยานูเอบา (Mr. César Villanueva)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เนสตอร์ โปโปลิซิโอ (Néstor Popolizio)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

10 พฤศจิกายน 2508 (ค.ศ. 1965)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

222.24 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

6,947.3 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 PEN = 9.57 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองแดง ทองคำ ตะกั่ว สังกะสี แร่เหล็ก เงิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ กาแฟ ป่าไม้ สัตว์น้ำทะเล

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ประมง ปูนซีเมนต์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทองแดง ทองคำ ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก แหล็ก เงิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ กาแฟ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา บราซิล

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ พลาสติก เครื่องจักรกล ยานยนต์ โทรทัศน์ โทรศัพท์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เกาหลีใต้ เยอรมนี บราซิล จีน สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

450.12 ล้าน USD ไทยส่งออก 315.23 ล้าน USD นำเข้า 134.89 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 180.34 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

(๑) ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ (๒) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (๓) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (๔) เสื้อผ้าสำเร็จรูป (๕) เคมีภัณฑ์ (๖) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (๗) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (๘) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออก

(๑) รถยนต์/อุปกรณ์/ส่วนประกอบ (๒) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (๓) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ (๔) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (๕) ผลิตภัณฑ์ยาง (๖) ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ (๗) ข้าว (๘) เม็ดพลาสติก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเปรูเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 7,017 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐเปรูจำนวน 1,700 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2,515 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐเปรู

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐเปรู

สถานเอกอัครราชทูต (Lima)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Lima)

หน่วยงานของสาธารณรัฐเปรูในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Pattani)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Khon Kaen)
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)