อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐปานามา (Panama)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2480 view

รายละเอียดภาพรวม

ที่ตั้งเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิก เป็นศูนย์พาณิชยกรรมการเดินเรือและกระจายสินค้า ศูนย์การให้บริการทางการเงินและการประกันภัยที่สำคัญในอเมริกากลาง
บริการรับจดทะเบียนเรือและบริการด้าน logistics ให้แก่ทั่วโลก

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

75,517 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

4 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Panama

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(Juan Carlos Varela Rodríguez)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(Isabel Saint Malo de Alvarado)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

65.06 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

15,575.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.7 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองแดง ป่าไม้ กุ้ง ไม้มะฮอกกานี พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

ภาคการก่อสร้าง ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง น้ำตาล เครื่องดื่ม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลไม้ ถั่ว สัตว์น้ำ เหล็กและเศษเหล็ก ไม้

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน คอสตาริกา เนเธอร์แลนด์ เวียดนาม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิง เครื่องจักรกล ยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า เวชภัณฑ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

196.68 ล้าน USD ไทยส่งออก 170.80 ล้าน USD นำเข้า 25.88 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 144.92 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

๑) เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ๒) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ๓) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง ๔) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ๕) กาแฟ ชา เครื่องเทศ

สินค้าส่งออก

๑) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๒) เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ ๓) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ๔) คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ๕) เครื่องนุ่งห่ม

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 0.45 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐปานามาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,108 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐปานามา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐปานามา

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Panama)

หน่วยงานของสาธารณรัฐปานามาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)