เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ลิเบีย (Libya)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3128 view

รายละเอียดภาพรวม

มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในทวีปแอฟริกา
มีบทบาทในสหภาพแอฟริกา (African Union) และ Organization of Islamic Cooperation (OIC)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,759,540 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

7 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Tripoli

ภาษาราชการ

อิตาเลียน ฝรั่งเศส อังกฤษ อาหรับ

ศาสนา

อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

48.32 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

7,235.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 7.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 LYD = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.6 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก โปตัสเซียม ยิปซัม

อุตสาหกรรมหลัก

การผลิตและกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี สิ่งทอ การผลิตอาหาร และซีเมนต์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน ตุรกี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร สินค้าอุปโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ตุรกี อิตาลี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

522.55 ล้าน USD ไทยส่งออก 133.74 ล้าน USD นำเข้า 388.81 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 255.07 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง

สินค้าส่งออก

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องดื่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากลิเบียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 556 คน (ข้อมูลปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปลิเบียจำนวน 175 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในลิเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในลิเบีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของลิเบียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)