อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐกัวเตมาลา (Guatemala)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4266 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นคู่ค้าอันดับที่ 10 ของไทยในลาตินอเมริกา
มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอเมริกากลาง
ส่งออกน้ำตาลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
เป็นภาคีความตกลงเขตการค้าเสรีโดมินิกัน-อเมริกากลาง (DR-CAFTA)
สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

108,890 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

17 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Guatemala

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายจิมมี โมราเลส (Mr. )

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(H.E. Sandra Erica Jovel Polanco)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

78.46 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

4,549.0 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 GTQ = 4.13 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.8 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ปิโตรเลียม นิเกิล ไม้หายาก ประมง พลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

น้ำตาล เสื้อผ้าและสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ เคมีภัณฑ์ เหล็ก ยาง ปิโตรเลียม การท่องเที่ยว

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำตาล กาแฟ ผักและผลไม้ สิ่งทอ สินค้าอุปโภคบริโภค ปิโตรเลียม อัญมณี โลหะ ไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส เม็กซิโก นิการากัว คอสตาริกา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิง เครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง ปุ๋ย แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ จีน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

121.14 ล้าน USD ไทยส่งออก 115.14 ล้าน USD นำเข้า 6.00 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 109.14 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

1) เคมีภัณฑ์ 2) ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 3) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 4) เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 5)กาแฟ ชา เครื่องเทศ

สินค้าส่งออก

1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด 3) เม็ดพลาสติก 4) ผลิตภัณฑ์ยาง 5) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐกัวเตมาลาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 937 คน (ข้อมูลปี 2560) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐกัวเตมาลา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐกัวเตมาลา

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Guatemala)

หน่วยงานของสาธารณรัฐกัวเตมาลาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Tokyo)