8 กุมภาพันธ์ 2564 : ข้อควรรู้ก่อนไปทํางานในต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

8 กุมภาพันธ์ 2564 : ข้อควรรู้ก่อนไปทํางานในต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

9 ก.พ. 2564

464 view

เอกสารประกอบ

8กพ64.ข้อควรรู้ก่อนไปทำงานในต่างประเทศ.pdf