ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือแนวทางการผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับอิสราเอลระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือแนวทางการผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับอิสราเอลระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย

19 ก.พ. 2564

336 view

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับและหารือกับนายเมอีร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ระหว่างเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยและอิสราเอลมีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน และได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคี อาทิ การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรของอิสราเอล การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านวิชาการ การเกษตร และการพัฒนา รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ