1 กุมภาพันธ์ 2564 : ผู้สมัครสตรีคนแรกของไทยในตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ

1 กุมภาพันธ์ 2564 : ผู้สมัครสตรีคนแรกของไทยในตําแหน่งสมาชิกคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ

29 ม.ค. 2564

587 view

เอกสารประกอบ

1กพ64.ผู้สมัครสตรีคนแรกของไทยในตำแหน่งILC_2.pdf