ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564

25 ธ.ค. 2563

106,038 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนักการทูต_2564.pdf
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันนักการทูต_2564.pdf