ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารบุคคล จำนวน ๑ โครงการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักบริหารบุคคล จำนวน ๑ โครงการ

3 มี.ค. 2564

64 view

เอกสารประกอบ

img-210303144808.pdf