ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา จำนวน ๒ โครงการ

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา จำนวน ๒ โครงการ

18 ก.พ. 2564

34 view

เอกสารประกอบ

img-210219104637.pdf