ประกาศกองการสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศกองการสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

18 ก.พ. 2564

530 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกองการสังคม5-2564.pdf