ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื้อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื้อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก

22 ก.พ. 2564

18 view

เอกสารประกอบ

img-210222163033.pdf