ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ม.ค. 2564

104 view

เอกสารประกอบ

img-210111134102.pdf