การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

2 ต.ค. 2562

2,068 view

วิดีโอประกอบ

การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ของนายกรัฐมนตรี